root
管理员
管理员
  • UID1
  • 粉丝16
  • 关注1
  • 发帖数754
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:212回复:0

FTP 原始命令说明

楼主#
更多 发布于:2016-04-15 12:12
<table><tr><td=1,1,1.538><color=#403226><b>命令</b></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226><b>描述</b></color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>ABOR</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>中断数据连接程序</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>ACCT <account></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>系统特权帐号</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>ALLO <bytes></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>为服务器上的文件存储器分配字节</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>APPE <filename></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>添加文件到服务器同名文件</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>CDUP<dir path=""></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>改变服务器上的父目录</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>CWD<dir path=""></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>改变服务器上的工作目录</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>DELE <filename></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>删除服务器上的指定文件</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>HELP <command></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>返回指定命令信息</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>LIST <name></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>如果是文件名列出文件信息,如果是目录则列出文件列表</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>MODE <mode></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226><font=Calibri>传输模式(</span><font=verdana>S=</span><font=Calibri>流模式,</span><font=verdana>B=</span><font=Calibri>块模式,</span><font=verdana>C=</span><font=Calibri>压缩模式)</span></color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>MKD <directory></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>在服务器上建立指定目录</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>NLST <directory></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>列出指定目录内容</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>NOOP</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>无动作,除了来自服务器上的承认</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>PASS <password></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>系统登录密码</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>PASV</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>请求服务器等待数据连接</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>PORT<address></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226><font=verdana>IP</span> <font=Calibri>地址和两字节的端口</span> <font=verdana>ID</span></color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>PWD</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>显示当前工作目录</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>QUIT</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226><font=Calibri>从</span> <font=verdana>FTP</span> <font=Calibri>服务器上退出登录</span></color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>REIN</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>重新初始化登录状态连接</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>REST <offset></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>由特定偏移量重启文件传递</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>RETR <filename></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>从服务器上找回(复制)文件</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>RMD <directory></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>在服务器上删除指定目录</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>RNFR <old path=""></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>对旧路径重命名</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>RNTO <new path=""></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>对新路径重命名</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>SITE <params></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>由服务器提供的站点特殊参数</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>SMNT <pathname></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>挂载指定文件结构</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>STAT <directory></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>在当前程序或目录上返回信息</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>STOR <filename></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>储存(复制)文件到服务器上</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>STOU <filename></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>储存文件到服务器名称上</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>STRU <type></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226><font=Calibri>数据结构(</span><font=verdana>F=</span><font=Calibri>文件,</span><font=verdana>R=</span><font=Calibri>记录,</span><font=verdana>P=</span><font=Calibri>页面)</span></color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>SYST</color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>返回服务器使用的操作系统</color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>TYPE <data type=""></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226><font=Calibri>数据类型(</span><font=verdana>A=ASCII</span><font=Calibri>,</span><font=verdana>E=EBCDIC</span><font=Calibri>,</span><font=verdana>I=binary</span><font=Calibri>)</span></color>
</td></tr><tr><td=1,1,1.538><color=#403226>USER <username>></color>
</td><td=1,1,3.404><color=#403226>系统登录的用户名</color>
</td></tr></table>
游客

返回顶部